Privacy Policy

1. Having completed the registration procedure, I give consent for the processing of my personal data

2. "Controller" of the personal clients data regarding is A&J company, Poland, Jaworzno, ul.Waryńskiego 15, (woj. śląskie), REGON 271942410, NIP 632-100-01-94 .

3.  Administrator przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

4. Dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

5. Administrator danych osobowych informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

6. If the client gives his/her consent to receiving the newsletter with the information about innovations and promotions, the newsletter will be sent to the e-mail adress given during the registration process. Client can resign from newsletter sevice in any time by sending information about resignation.


7. If you have questions or comments about our privacy policy please contact us by email at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.