WARUNKI WSPÓŁPRACY

Projekty do realizacji należy dostarczyć w programie Corel Draw (wersja do 12) lub Adobe Illustrator (CS3).

Projekty logotypów w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku powinny być wektorowe!
Bitmapa zaimportowana do programu wektorowego jak Corel Draw lub Adobe Illustrator nie jest grafiką wektorową!

W przypadku gdy nie mamy do dyspozycji projektu wektorowego może to być bitmapa.
Jednak projekt powinien być wtedy przygotowany w przestrzeni barwnej CMYK oraz w odpowiedniej rozdzielczości zachowując przy tym skale 1:1: w przypadku druku czterokolorowego - 300 dpi w przypadku gdy przygotowany projekt jest np. czarno-biały - 600 dpi
Wszystkie zawarte w projekcie teksty trzeba zamienić na krzywe.

Przed realizacją każdego projektu preferujemy wykonanie płatnej próby. W przypadku gdy klient nie życzy sobie wykonania takiej próby reklamacje dotyczące projektu, druku, kolorystyki nie są uwzględniane.

Termin realizacji projektu zaczyna się w momencie zaakceptowania przez klienta projektu/ próby oraz w niektórych przypadkach dokonania przedpłaty.

Zleceniobiorca nie odpowiada za nieterminowe przesyłki firm kurierskich.